Cerita Dewasa Menikmati Tante Sebelah Rumah

162 views

Daftar Gratis Dapat Bonus Bosku..

Cerita Dewasa Menikmati Tante Sebelah Rumah - Sesàmpàinyà disànà ternyàtà àku hàrus menunggu làmà làgi di lobby deàler mobil itu. Untuk mengàlihkàn ràsà kesàl dàn bosànku, àku iseng-iseng berjàlàn dàn melihàt-lihàt mobil-mobil di showroom itu. Nàh… di sinilàh àku bertemu làgi dengàn àdàm, àdàm ini kebetulàn bekerjà di deàlership ini dàn dià berposisi sebàgài sàles. Dàri percàkàpàn hàri itu, àku tàhu bàhwà dià mempunyài mobil beberàpà mobil mewàh.

cerita-dewasa-menikmati-tante-sebelah-rumah

Oh iyà… àdàm ini jugà bàru putus dengàn pàcàrnyà yàng sudàh làmà berhubungàn dàn tinggàl bersàmà dengàn àdàm . Sebenàrnyà àku tidàk ingin keluàr dengàn làki-làki ini, kàrenà pàdà dàsàrnyà àku tidàk màu dijàdikàn sebàgài pelàriàn cintàn-nyà sàjà. Sàmpài pàdà àkhirnyà ketikà itu tepàtnyà pàdà hàri Ràbu sekitàr pukul 09.00 pàgi, tibà-tibà telepon di mejà kàntorku berdering.

Làlu àku-pun bergegàs mengàngkàt telefon itu,

“ Hàllo… selàmàt pàgi, dengàn ànggi di sini, àdà yàng bisà sàyà bàntu ??? ”, ucàpku menjàwàb telefon itu.

Setelàh kuàngkàt, ternyàtà terdengàrlàh suàrà làki-làki, Cerita Dewasa Menikmati Tante Sebelah Rumah

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep Online

Leave a reply "Cerita Dewasa Menikmati Tante Sebelah Rumah"

Author: 
    author