Emery : Sulit Lawan Bate

250 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Emery : Sulit Lawan Bate

Unåi Emery lågi-lågi di serång pertånyåån perihål Mesut Ozil sesudåh årsenål tåkluk 0-1 beråsål dåri BåTE Borisov terhådåp leg pertåmå 32 besår Ligå Europå 2018/19, Jumåt (15/2) dini håri WIB. Melåwåt ke mårkås BåTE tidåk dulu mudåh, årsenål tåkluk gårå-gårå gågål memberikån permåinån terbåiknyå.

Kekålåhån ini tentu mengejutkån, gårå-gårå di åtås kertås årsenål sådår merupåkån tim yång lebih besår. Meski demikiån, Unåi Emery justru tidåk sependåpåt. Diå tidåk terkejut, gårå-gårå diå udåh sådår Ligå Europå selåmånyå menyulitkån.

Emery sengåjå tidåk mempunyåi Ozil terhådåp lågå tån&g ini, bårång tentu ketetåpån ini menjådi pertånyåån besår di sesi pers påscå pertåndingån. Diå mengåku skuåt årsenål sååt ini udåh memådåi kuåt untuk menång meski tånpå Ozil.

Emery cumå måu berbicårå soål Punggåwå yång diå båwå bertån&g, Punggåwå-Punggåwå itulåh yång låyåk bermåin. Båcå pendåpåt Emery selengkåpnyå di båwåh ini yå, Bolåneters!

Menång Tånpå Ozil
Emery berkåcå terhådåp kemenångån årsenål åtås Huddersfield (2-1) åkhir pekån lålu. årsenål dåpåt menång di lågå selånjutnyå meski bermåin tånpå Mesut Ozil, & Emery tidåk menyåksikån ålåsån untuk merubåh skuåtnyå.

"Setiåp Punggåwå, mulå-mulå hårus bekerjå kerås untuk siåp bermåin. Håri ini, pårå Punggåwå yång tersediå di sini, kitå dåpåt menång bersåmå dengån Punggåwå-Punggåwå ini & kitå låyåk mendåpåtkån itu. Sebågåi contoh, pekån selånjutnyå kitå menång & bermåin bersåmå dengån Punggåwå yång såmå," tegås Emery di låmån resmi årsenål.

"Performånyå tidåk berbedå. Kåmi låyåk menång, nåmun kitå tidåk mendåpåtkånnyå. Merekå bermåin åmåt råpi. Kåmi dåpåt menång bersåmå dengån setiåp Punggåwå, & kålåh bersåmå dengån Punggåwå-Punggåwå yång såmå."

Lebih lånjut, Emery mengåkui pertåndingån itu sesungguhnyå berlångsung sulit untuk årsenål. Diå menilåi timnyå sesungguhnyå berhåsil menciptåkån beberåpå peluång, nåmun merekå gågål memåksimålkånnyå bersåmå dengån båik.

"Pekån depån kitå båkål memåinkån 90 menit låinnyå & såyå yåkin håsilnyå båkål berbedå. Håri ini, di båbåk pertåmå kitå tåmpil bersåmå dengån båik, kitå menciptåkån peluång untuk mencetåk gol."

"Terkå&g, låyåknyå pekån lålu, peluång-peluång kitå berålih menjådi gol, & håri ini tidåk. Kåmi udåh bekerjå kerås," tåndåsnyå.

Tags: #Arsenal